1 4

คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์

คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาเอกทางภาษาอังกฤษหรือปริญญาโท แผน ก ทางภาษาอังกฤษ) ปฏิบัติงานที่ภาควิชาภาษา และภาษาศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียด และยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โทร 0740286714

 

 

ปิยณัฐ  ปราบปราม

16 ก.พ.60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา