1 4

 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่ง” รุ่นที่ 4
          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่ง” รุ่นที่ 4 จำนวน 35 คน ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ และรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง
         ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ นางสาวธัญญาวัลย์ ธีรวรทรัพย์ โทร 0 2613 2336 หรือโทร 08 884 2633 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560

 

ปิยณัฐ ปราบปราม/ ข่าว
2 มี.ค. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา