1 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญชวนร่วมงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2560 “ วิถีวัฒนธรรม ตามรอยพ่อ ”

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ ส่วนราชการและภาคเอกชน ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2560 “ วิถีวัฒนธรรม ตามรอยพ่อ ” ระหว่างวันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2560 บริเวณเกาะลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อส่งเสริมภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยทุกภูมิภาคของประเทศไทยและให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
          กิจกรรมภายในงานมีพิธีสักการะทวดช้าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง การจัดเสวนาสืบสานพระราชปณิธาน สร้างสรรค์งานเพื่อแผ่นดิน การแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ คอนเสิร์ตน้อมใจอาลัยพ่อ การแสดงชุดทั่วพื้นปฐพีสดุดีจักรีวงศ์ ในรูปแบบของบทเพลงตามรอยพ่อ การแสดงโขนและการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาคและการแสดงอีกมากมาย นอกจากนี้พบกับศิลปินรับเชิญที่มาร่วมสร้างความสนุกภายในงาน รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองอีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
9 ก.พ. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา