1 4
เทศบาลนครยะลา จัดงานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาอาเซียน ครั้งที่ 32 และเทศกาลอาหารจานเด็ด 3 จังหวัดชายแดนใต้
          เทศบาลนครยะลา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาอาเซียน ครั้งที่ 32 ระหว่างที่ 4-5 มีนาคม 2560 บริเวณสวนขวัญเมือง จังหวัดยะลา โดยจะมีผู้นิยมเลี้ยงนกเขาชวาเสียงหรือชาวชวาวงศ์จากหลากหลายพื้นที่ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาร่วมแข่งขันชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงนกเขาชวา สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจเกี่ยวกับนก กระตุ้นเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีของประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนา นำไปสู่สังคมที่มีความสันติสุขในพื้นที่ และในวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 มีการจัดงานเทศกาลอาหารจานเด็ด 3 จังหวัดชายแดนใต้ บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา พบกับเมนูอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และศิลปินนักร้องอีกมากมาย

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
14 ก.พ. 60
สำนักข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา