1 4
จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมวัฒนธรรม แพทย์แผนไทย ภาคใต้ และว่าวนานาชาติจังหวัดสตูล” ประจำปี 2560
               จังหวัดสตูล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล วัฒนธรรมจังหวัดสตูล สาธารณสุขจังหวัดสตูล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ชามรมบอนไซจังหวัดสตูล และภาคส่วนต่างๆ กำหนดจัด“มหกรรมวัฒนธรรม แพทย์แผนไทย ภาคใต้ และว่าวนานาชาติจังหวัดสตูล” ในระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2560 ณ สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล กิจกรรมภายในงาน มีมหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติจังหวัดสตูล ครั้งที่ 37 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
              การแสดงว่าวจากคณะนัดแสดงว่าวต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 35 ประเทศทั่วโลก การจัดนิทรรศการและสาธิตการทำว่าว สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง (สินค้า OTOP) เทศกาลอาหารสยามอันดามันและอาหาร 14 จังหวัดภาคใต้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที ดนตรีและนาฏศิลป์ มหากรรมการแพทย์แผนไทย ภาคใต้ มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย 14 จังหวัดภาคใต้ งานประกวดบอนไซ จัดการแสดงบอนไซ และสาธิตการตัดกิ่ง การปลูกบอนไซให้สวยงามอีกด้วย

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา
24 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา