1.1

เปิดแล้ววันนี้ งาน "มหกรรมธงฟ้าเพื่อผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้จังหวัดสงขลา”
             นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห่วงใยประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ทำให้เดือดร้อนด้านค่าครองชีพ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานดูแลปากท้องของประชาชน จึงจัดหาสินค้ามาจำหน่ายในราคาถูก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำตาลทราย อาหารสำเร็จรูป เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ ซึ่งในระยะต่อไปจะเพิ่มรูปแบบการจำหน่ายเป็น "ร้านธงฟ้าประชารัฐ" เพื่อกระจายสินค้าให้เข้าถึงแหล่งชุมชนอย่างทั่วถึง
             จังหวัดสงขลาจึงเชิญชวน ประชาชนในพื้นที่ มาเดินเที่ยว ชม ช๊อป งานธงฟ้าในครั้งนี้ ซึ่งจัดจะขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 21.00 น. ณ บริเวณลานสระบัว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
2 มีนาคม 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา