1 4
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิต
             สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาส วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย. 2560) และเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน (1 เม.ย. 2560) ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -12.00 น.

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
2 มีนาคม 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา