1 4
ตลาดน้ำคลองแดน อ.ระโนด เปิดบริการแล้ว หลังจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา
           นายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์อุทกภัยฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ผ่านมา ขณะนี้ตลาดน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เปิดให้บริการตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2560 ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 22.00 น. เป็นต้นไป
จังหวัดสงขลา จึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เที่ยวชมตลาดน้ำคลองแดน ตลาดนัดชุมชนต้นแบบ “ ตลาดนัดไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” ตามโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน ซึ่งตลาดนัดแห่งนี้ มีกิจกรรมและสินค้ามาจำหน่ายมากมาย อาทิ การแสดงและสาธิตสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ โอทอป (ของดีตำบล), การสาธิตสินค้าชุมชนภูมิปัญญา , การสาธิตการทำขนมพื้นบ้าน , จำหน่ายสินค้าในเรือโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน , กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน/ชุมชน , กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง , การออกร้านของดีตำบลและชุมชนพื้นบ้าน , การให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชเกษตรทฤษฎีใหม่ และอื่นๆอีกมากมาย ….

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
10 ก.พ. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาสงขลา