1 4

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญส่งประวัติแม่ เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล แม่สู้ชีวิต ในงาน “ มหิดล – วันแม่ ” ประจำปี 2560

          มหาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน “ มหิดล-วันแม่ ” ประจำปี 2560 ในเดือนสิงหาคม 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ , นิทรรศการวิชาการ, บริการตรวจสุขภาพ, การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค, การคัดเลือกแม่สู้เพื่อชีวิต, การคัดเลือกแม่ดี-บุคลการเด่น, และการคัดเลือก แม่ 100 ปี
          ผู้สนใจสามารถเขียนเรื่องราวการสู้ชีวิตของแม่ พร้อมแนบรูปถ่าย โดยจัดส่งมาที่ การคัดเลือกแม่สู้ชีวิต งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-849-6208

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว
3 มี.ค. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา