1 3

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จัดงานสัมมนา “KTB เจาะลึกภาษีธุรกิจ SME” ให้ความรู้การบริหารภาษีธุรกิจและรับรู้สิทธิประโยชน์ทางภาษีธุรกิจอย่างถูกต้อง

          บมจ.ธนาคารกรุงไทย จัดงานสัมมนา “KTB เจาะลึกภาษีธุรกิจ SME” เพื่อให้ความรู้การบริหารภาษีธุรกิจและรับรู้สิทธิประโยชน์ทางภาษีธุรกิจอย่างถูกต้อง โดยคุณเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจากกรมสรรพากร บมจ.ธนาคารกรุงไทย เล็งเห็นว่างานสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจด้านบัญชีและภาษีต่อผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง โดยให้ผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานสัมมนา ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ เวลา 08.00 – 17.00 น.
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-208-7584, 02-2088274 และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานฯ สามารถสำรองที่นั่ง ได้ที่ www.bit.do/smetax โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด//ข่าว
6 มี.ค. 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา