1 4

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

            นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสงขลา สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดโคกเหรียง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
        บริจาคโดยตรงได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 074-311674, 074-321199 ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาศาลากลางจังหวัดสงขลา ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาเด็กจังหวัดสงขลา” เลขบัญชี 981-4-28491-2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
8 มีนาคม 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา