1 3

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดให้มีการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 แก่ผู้มีสิทธิ์สอบ
          - วิชาที่สอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ปรนัย) 50 คะแนน เวลาสอบ 09.30-11.00 น.
สถานที่สอบ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง อ. เมือง จ. ยะลา
          - วิชาที่สอบ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ปรนัย) 100 คะแนน เวลาสอบ 09.30-11.00 น.
สถานที่สอบ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง อ. เมือง จ. ยะลา
          ผู้มีสิทธิ์สอบ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.sbpac.go.th

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด
9 มีนาคม 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา