1 4

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญเยาวชนทั่วไปร่วมส่งผลงานถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพยนตร์เพลง พ่อแม่แห่งไทย

          สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญเยาวชนทั่วไปอายุระหว่าง 15 -18 ปี ร่วมส่งผลงานถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพยนตร์เพลงพ่อแม่แห่งไทย ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ผ่านบทเพลง “พ่อแม่แห่งไทย” ชิงโล่รางวัลและทุนการศึกษาจากกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สนับสนุนให้เยาวชนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม
          ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.moj.go.th/home-onca/ และส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมลงนามรับรองสำเนา
          ส่งผลงานภาพยนตร์เพลงในรูปแบบ DVD 2 แผ่น ( ไฟล์งาน MP4 MPEG AVI MOV ) พร้อมกล่อง ระบุชื่อเรื่อง รายชื่อผู้สร้าง หรือส่งเอกสารและผลงานมาที่สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
21 มีนาคม 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา