1 4

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

               สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ 2560 ระยะการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา เลขที่ 139-23 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-312178 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
21 มีนาคม 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา