1 4

จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ภายใต้ชื่อ นัดพบแรงงานสงขลา “ SONGKHLA JOB FAIR 2017 ”

               จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา " Songkhla job fair 2017" ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประสงค์หางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ได้เลือกตำแหน่งงานได้ตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของตนเอง และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยสามารถสมัครงานผ่านระบบ IT ที่มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นได้ที่ http://jobit.doe.go.th/ Songkhla เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นจ้นไป นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรม รับสมัครงานนักเรียน นักศึกษา คนพิการ การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ทดสอบบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อ และเลือกอาชีพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆอีกด้วย
          ผู้ประสงค์จะทำงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ว่างงานฯ สามารถเข้าร่วมงานได้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7431-4845 และ 0-7422-1114 ในเวลาราชการ

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด//ข่าว
29 มีนาคม 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา