1 4

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงความอาลัยถวายพระองค์ด้วยความตั้งใจจริง โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมเรียนรู้และประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา ตามวันและเวลา ดังนี้

     ครั้งที่ 1 วันพุธที่      5 เมษายน    2560 เวลา 15.00 น. -16.00 น.
     ครั้งที่ 2 วันพุธที่      5 เมษายน    2560 เวลา 15.00 น. -16.00 น.
     ครั้งที่ 3 วันพุธที่      5 เมษายน    2560 เวลา 15.00 น. -16.00 น.
     ครั้งที่ 4 วันพุธที่      5 เมษายน    2560 เวลา 15.00 น. -16.00 น.
     ครั้งที่ 5 วันพุธที่      5 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. -16.00 น.
     ครั้งที่ 6 วันอังคารที่  5 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. -16.00 น.
     ครั้งที่ 7 วันพุธที่      5 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. -16.00 น.
     ครั้งที่ 8 วันพุธที่      5 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. -16.00 น.

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
3 เม.ย. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา