1 4

กกต. จังหวัดสงขลา เชิญประกวดคลิปวีดีโอหัวข้อ การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ 3 ระดับ ประถม มัธยมศึกษา อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

                สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนและประชาชนในเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ผ่านคลิปวีดีโอความยาว 1 - 3 นาที ทีมีเนื้อหาส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งการประกวดจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รับโล่พร้อมเงินสด 10,000 บาท รางวัลยอดเยี่ยม 2 รางวัล รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินสด 7,500 บาท รางวัลดีเด่น 3 รางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมเงินสด 5,000 บาท ระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รับโล่พร้อมเงินสด 15,000 บาท รางวัลยอดเยี่ยม 2 รางวัล รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินสด 10,000 บาท รางวัลดีเด่น 3 รางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมเงินสด 7,500 บาท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รับโล่พร้อมเงินสด 30,000 บาท รางวัลยอดเยี่ยม 2 รางวัล รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินสด 20,000 บาท รางวัลดีเด่น 3 รางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมเงินสด 10,000 บาท
          ผู้ที่สนใจสามารถส่งคลิปวิดีโอ โดยบันทึกไฟล์วีดีโอและกรอกข้อมูลผู้เข้าประกวดผ่านระบบรับสมัครทางแฟนเพจ สำนักประชาสัมพันธ์กกต. www.facebook.com/Pr.Etc.Thailand ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด//ข่าว
10 เม.ย. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา