1 4
ตำรวจภูธรภาค 9 สงขลา การสร้างความเข้าใจ และการรับรู้ที่ถูกต้อง แก่ประชาชน ในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560
              ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจและการรับรู้ แก่ประชาชน โดยทางรัฐบาลไม่ได้มีเจตนาสร้างความลำบากแก่ประชาชน และให้เวลาปรับตัวแก่ประชาชนอีกระยะหนึ่ง
             ในด้านการบังคับใช้กฎหมายด้วยการจับกุมและเปรียบเทียบปรับ ในกรณีรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตามที่กฎหมายกำหนด โดยรถสารธารณะ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง และบรรทุกหรือขนส่งผู้โดยสารไม่เกินจำนวนที่กำหนด ส่วนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์กระบะ) ผู้ขับขี่และคนโดยสารที่นั่งตอนหน้า ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย แต่ต้องให้ผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมาย ในเรื่องการโดยสารในรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ซึ่งประชาชนสามารถโดยสารในแคป (Cab) และท้ายกระบะได้ เพื่อความปลอดภัยในการบรรทุกคนโดยสาร ท้ายกระบะควรโดยสารประมาณ 6 คน แต่ไม่อนุญาตให้นั่งขอบกระบะและปิดฝาท้าย
             ด้านการเข้มงวดกวดขันผู้ขับขี่ที่ดื่มสุรา หรือใช้ความเร็วเกินกำหนด ขับรถหวาดเสียว หรือแซง ในที่คับขันที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ให้ดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุ อีกทางหนึ่ง และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากประชาชน หากพบการกระทำความผิด เช่น ถูกถ่ายคลิปเป็นพยานหลักฐาน จะดำเนินการทางวินัย และทางอาญาอย่างเฉียบขาด
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อห่วงใยไปยังประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้พิจารณาดำเนินการ ตามนโยบาย 4 ห้าม คือ 1. ห้ามขับเร็ว 2.ห้ามดื่มแล้วขับ 3. ห้ามโทรแล้วขับ 4. ง่วงห้ามขับ และ 2 ต้อง คือ 1. ต้องสวมหมวกนิรภัย 2. ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย โดยให้ประชาชนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา /ข่าว
10 เม.ย. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา