1 4

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติ “เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้นให้มีคุณภาพ”

               สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติ “เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้น ให้มีคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560 ที่โรงแรมดาหลาวิลล์ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา) อ.เมือง จ. สงขลา ให้แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดภาพยนตร์สั้น “อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 3” ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวชายแดนใต้ อัตลักษณ์ตรึงใจ ถิ่นไทยงดงาม” ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2560
          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 หรือโทรศัพท์หมายเลข 074-243730,081-9681620

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว
21 เมษายน 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา