1 4

 

จังหวัดสงขลาขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ 58 ประจำปี 2560
         จังหวัดสงขลาขอเชิญชวนสาธุชน พุทธบริษัทตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ ครั้งที่ 58 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัสงขลา เพื่อรวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธา สมทบกองทุนส่งอาพาธ นำไปใช้ในการรักษาพยาบาลพระภิกษุ สามเณร อาพาธและแม่ชีที่ป่วย รวมทั้งจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ ทางการแพทย์ในกรณีที่จำเป็น                                                                                     โดยร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธาได้ที่โรงพยาบาลสงขลาหรือส่งเงินทางธนาณัติ/ตั๋วแลกเงินธนาคาร สั่งจ่ายในนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา และโอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา” (ผ้าป่า) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลสงขลา บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์เลขที่ 980 -3-69808-7 และโปรดส่งสลิปการโอนเงินไปที่โรงพยาบาลสงขลา เลขที่ 666 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100                                                                   สามารถ            สอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 074 338100 ต่อ 1049 , 1053 โทรสาร 074 480058 ,480053 โรงพยาบาลสงขลา ขอให้อานิสงส์แห่งการร่วมบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ

 

ปิยณัฐ ปราบปราม /ข่าว
27 เม.ย.60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา