1 4

กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

          กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29 หัวข้อ “ปลานิลของพ่อ” โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีรางวัลทั้ง 3 ระดับ คือ รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมเงินสด 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล, รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด 3,000 บาท จำนวน 3 รางวัล, รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล, รางวัลชมเชย รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด 700 บาท จำนวน 15 รางวัล
       ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ดูรายละเอียดกติกาและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.fsheries.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-5798975 , 02-5580226

ณัฐภรณ์ ศรีมณีรักษ์ //ข่าว
19 พ.ค.2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา