1 4

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรภาคใต้ 26 - 28 พฤษภาคม นี้

          ด้วยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดงานมหกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรภาคใต้ ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าห้างโรบินสัน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อแสดงศักยภาพและพลังของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในงานส่งเสริมการเกษตร นำเสนอผลงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงและประสานการทำงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างเจ้าหน้า เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของเกษตรกรและองค์กรเกษตรให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป
       ภายในงานจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร การบรรยายวิชาการ การจัดนิทรรศการและการสาธิต โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มาเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ณัฐภรณ์ ศรีมณีรักษ์ //ข่าว
19 พ.ค.2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา