1 4

วิทยาลัยพยาบาลบรมชนนี สงขลา ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Strategic Update of Long-term Care and Palliative Care”

          ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “Strategic Update of Long-term Care and Palliative Care” สำหรับผู้บริหารพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อัตราค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไป จำนวน 2,300 บาท และสมาชิกชมรมศิษย์เก่า วพบ.สงขลา จำนวน 2,000 บาท
       กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 074-311890-1 ต่อ 314 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcnsk.ac.th

ณัฐภรณ์ ศรีมณีรักษ์ //ข่าว
19 พ.ค.2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา