1 6

ตำรวจภูธรภาค 9 ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน เฝ้าระวัง ป้องกันอาชญากรรมและอันตรายในช่วงวันวาเลนไทน์

            เนื่องด้วยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก โดยที่ประชาชน วัยหนุ่มสาว หรือเด็กเยาวชน นิยมออมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ทั้งสถานบริการบันเทิง แหล่งท่องเที่ยวกลางคืน รวมถึงสวนสาธารณะต่าง ๆ

            พล.ต.ท.รณศิลป์  ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เปิดเผยว่า ตำรวจภูธรภาค 9 มีความห่วงใยในสวัสดิภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในวันดังกล่าว จึงจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และแจ้งเตือนให้ประชาชนช่วยกันป้องกันอาชญากรรมอันตรายต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น ในวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก

            โดยเน้นย้ำให้พ่อแม่และผู้ปกครอง อบรมตักเตือนบุตรหลานให้ระมัดระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นในการออกไปเที่ยวฉลองวันวาเลนไทน์ ในการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง และให้โรงเรียน สถานศึกษา จัดเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ หรือสารวัตรนักเรียนควบคุม กำกับดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่เสี่ยง ให้ประพฤติตนให้เหมาะสมกับวัย รวมทั้งประสานผู้รับผิดชอบของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการดำเนินการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 อย่างจริงจัง

            นอกจากนี้ขอความร่วมมือโรงแรมทุกแห่ง โดยเฉพาะโรงแรมม่านรูด ให้ช่วยตรวจสอบหรือสังเกตผู้มาใช้บริการ ขอให้หลีกเลี่ยงการให้บริการกับเด็กและเยาวชน หรือหากพบพฤติการณ์ว่าเด็กและเยาวชนถูกล่อลวง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ทราบทันทีเพื่อตรวจสอบ ตลอดจนขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และประชาชนทั่วไปให้ช่วยกันสอดส่องดูแล หารพบการกระทำที่ผิดกฎหมายของสถานประกอบการ การประพฤติตนไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน หรืออาชญากรรมต่าง ๆ ให้แจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสาร
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ หรือสายด่วน 191 หรือ 1599 เพื่อจะได้เข้าดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

อมลรดา  ชูประสิทธิ์ /ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

4 ก.พ. 62