1 4

การประปาส่วนภูมิภาค ยกเลิกประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

           ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลงขลา จะทำการซ่อมท่อส่งน้ำชนิด AC ขนาด 600 มม. ที่แตกชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 61/7 ถนนนิพันธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20.00 – 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้นนั้น

           เนื่องด้วยวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มีการซ่อมท่อส่งน้ำ ขนาด 600 มม. ที่แตกชำรุด กรณีฉุกเฉิน บริเวณถนนโชคสนาม 5 แยก 13 อำเภอหาดใหญ่ เมื่อเวลาประมาณ 19.30 น. ทำให้ต้องซ่อมอย่างเร่งด่วน จนแล้วเสร็จเมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งผลกระทบทำให้น้ำประปายังไม่เต็มระบบเส้นท้อ ยังคงมีบางพื้นที่น้ำประปายังไหลอ่อน

           เพื่อลดผลกระทบและความเดือดร้อนของผู้ใช้น้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จึงขอเลื่อนการซ่อมท่อในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ออกไปก่อน จนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-7455-0693-4 หรือ PWA call center 1669

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /เรียบเรียง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
11 ก.พ. 62