1 4

การประปาส่วนภูมิภาคสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

          ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จะทำการซ่อมท่อส่งน้ำชนิด AC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ที่แตกชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 61/7 ถนนนิพันธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 – 08.00 น. ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ น้ำประปาไหลอ่อน และ ไม่ไหล ทั่วพื้นที่การให้บริการของ กปภ.สาขาสงขลา โดยเฉพาะในพื้นที่โซนสูง ดังต่อไปนี้ อำเภอเมือง(ทั้งหมด),อำเภอสิงหนคร (ทั้งหมด) ,อำเภอหาดใหญ่ (ต.น้ำน้อย) , อำเภอจะนะ (ต.นาทับ)

          การประปาส่วนภูมิภาคสงขลา ต้องขอภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-7455-0693-4 หรือ PWA call center 1669

ชัยธวัช มากมูล/เรียบเรียง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

15 ก.พ. 62