1.1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (รอบคัดเลือกภาคใต้) พร้อมผลักดันสงขลาสู่สงขลาเมืองกีฬา

         วันนี้ (6 ก.พ. 62) ณ โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาติณสูลานนท์จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (รอบคัดเลือกภาคใต้) สอดรับนโยบายรัฐและนโยบายจังหวัดในวาระที่ 4 สงขลาเมืองกีฬา โดยมีนายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา , นายธนวัฒน์ พรหมจินดา ประธานชมรมกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดสงขลา , นายพิทักษ์ สุวรรณวงศ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน , ผู้ฝึกสอน , คณะครู , นักเรียนนักศึกษา และนักกีฬาเข้าร่วมในพิธีเปิดกว่าพันคน

        นายธนวัฒน์ พรหมจินดา ประธานชมรมกีฬวอลเลย์บอลจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกภาคใต้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสถานศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม จาก16 สถาบัน โดยแบ่งเป็นประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในทุกพื้นที่ของประเทศไทย , เพื่อพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่นักกีฬา และเพื่อเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเข้าสู่กำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคต

        ด้านนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการสอดรับกับนโยบายจังหวัดในวาระที่ 4 สงขลาเมืองกีฬา ที่มุ่งเน้นการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ยังถือได้ว่าการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาคนในชาติให้มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขภาพพลานมัยสมบูรณ์ และมุ่งสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รูชนะ รู้อภัย เพื่อสร้างให้เป็นกำลังที่ดีของชาติต่อไป

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว
จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
6 ก.พ.62