1.1

รองผู้ว่า ฯ สงขลา ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พร้อมมุ่งขับเคลื่อนสู่นโยบายจังหวัด วาระ “การสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน”

          วันนี้ (11 ก.พ.62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พร้อมมุ่งขับเคลื่อนสู่นโยบายจังหวัด วาระ “การสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน” โดยมีพล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา , สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา , สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานประเด็นที่เกี่ยวข้องในด้านข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 , สถิติการเกิดเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา/สถิติการจับกุม , สถิติการดำเนินการด้านการรับชำระภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ , ผลการดำเนินการด้านการใช้มาตรการทางกฎหมาย , สถิติการจัดทำ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ/การเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุ , ขอมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ , ผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และแนวทางการแก้ไขปัญหา

          โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่ผ่านมาจังหวัดสงขลามีสถิติการเกิดเหตุทางถนนจำนวน 102 ครั้ง มีผู้ได้รับบาทเจ็บ 106 คน และเสียชีวิต 9 คน โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รองลงมา รถจักยานยนตร์รับจ้าง ในส่วนของสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เมาสุรา และรองลงมา การขับรถเร็วกว่ากำหนดและการตัดหน้ากระชั้นชิด

          สำหรับปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุมีหลายปัจจัยสำคัญ ประกอบด้วย ด้านบุคคล โดยผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานพาหนะมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน เช่น ขับเร็วกว่าที่กฎหมายกําหนด เมาสุรา ตัดหน้าอย่างกระชันชิด, ด้านยานพาหนะ ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พื้นฐานในยานยนต์ ขาดอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันหรือลดความรุนแรง การปรับแต่งสภาพยานพาหนะและการบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย, ด้านถนน มีการจราจรที่หนาแน่น สภาพของถนนไม่สมบูรณ์ และมีสิ่งกีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจรและด้านสภาพแวดล้อม เครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร มีสภาพไม่สมบูรณ์และมีการติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม หรือทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจน ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอสำหรับการมองเห็นและทัศนวิสัยที่ไม่ดี

อมลรดา ชูประสิทธิ์ / ข่าว
ประชา โชคผ่อง / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
11 ก.พ. 62