1.1

ผู้ว่า ฯ สงขลา ร่วมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมจัดงานวันสงขลา ประจำปี 2562

          วันนี้ (12 ก.พ.62 ) ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลาง นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันสงขลา ประจำปี 2562 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานจังหวัดสงขลา , เทศบาลนครสงขลา , วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และภาคีคนรักสงขลา เข้าร่วมประชุม

          นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้ประกาศให้วันที่ 10 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสงขลา โดยให้ถือเอาเป็นวันที่ได้อัญเชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝังไว้กลางเมืองสงขลาเป็นเสาหลักเมือง โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้คนที่มีถิ่นกำเนิดพักพิงศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพในจังหวัดสงขลา รวมถึงคนที่มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดสงขลาแต่ไปอยู่ที่อื่นได้ตระหนัก มีจิตสำนึก และนำมาซึ่งการรวมพลัง ความรัก ความสามัคคี และมีโอกาสดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยในปีนี้จังหวัดสงขลาได้จัดงานวันสงขลาเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2562

         ซึ่งงานวันสงขลาปีนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมด้านพิธีกรรม มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 99 รูป ณ บริเวณถนนนางงาม การจัดพิธีสมโภชเสาหลักเมือง ณ บริเวณพิธีในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา พิธีสวดมนต์ เพื่อเสริมสิริมงคลเมือง (ทำบุญเมือง) พิธีเวียนเทียน และการทำบุญตักบาตร ณ อำเภอทุก ๆ อำเภอในจังหวัดสงขลา , กิจกรรมด้านวิชาการ มีการจัดเสวนาเชิงวิชาการ “เล่าเรื่องเมืองสงขลา” และการมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติคนดีศรีสงขลา , กิจกรรมด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม จัดให้การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และมีออกร้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมด้านพัฒนาคมพัฒนาเมือง จัดให้มีการตกแต่งเมืองสงขลา การปลูกต้นไม้การเก็บขยะ และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

อมลรดา ชูประสิทธิ์ / ข่าว
วิทยา สันบู / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
12 ก.พ. 62