1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา นำประชาชนจิตอาสาอำเภอระโนด ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อคืนความสวยงามให้ชายหาดปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

          วันนี้ (13 ก.พ. 62) ที่บริเวณตลาดน้ำชายทะเลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด นำหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น คณะครู นักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดชายหาดปากแตระ ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อคืนความสวยงามให้ชายหาดปากแตระและความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการ จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ของสถาบัน ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน
          โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จึงถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบาย เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการในพระองค์หน่วยราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด
          สำหรับกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเก็บขยะบนชายหาด ที่มีทั้งขยะเศษต้นไม้ วัชพืช ตามธรรมชาติ ขยะพลาสติกและพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและชายหาดสวยงาม มีทัศนียภาพที่สะอาดตา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
13 ก.พ. 62