1.1

ผู้ว่าฯ จังหวัดสงขลา นำศิลปินจิตอาสานานาชาติ สัมผัสวัฒนธรรมไทย อาหารไทยเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดสงขลา

          วันนี้ (15 ก.พ. 62) ที่ตำหนักเขาน้อยอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลานำส่วนราชการให้การต้อนรับศิลปินจิตอาสา 12 ประเทศ จากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ฝรั่งเศส โตาลี เกาหลี แคนาดา อินโดนีเซีย พม่า มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรียและประเทศไทยร่วมสัมผัสวัฒนธรรมไทย อาหารไทยเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดสงขลาและเป็นการขอบคุณที่ศิลปินจิตอาสาที่ได้มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับผู้ป่วยจิตเวช

           นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่า จังหวัดสงขลา ถือเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ซึ่ง เป็นศูนย์กลางทางการค้าของภาคใต้และเมืองท่าสำคัญในการคมนาคมขนส่ง ด้านสังคมถือเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา การเรียนรู้ของภาคใต้ สภาพสังคมโดยทั่วไปมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน ซึ่งจะเห็นได้จากถนนสายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนัน เปรียบเสมีอนเมืองสงขลาเป็นเมืองศิลปะของนักเดินทางทั่วโลก

          ทั้งนี้ในนามของประชาชนชาวจังหวัดสงขลา รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ศิลปินจิตอาสานานาชาติ ทั้ง 12 ประเทศ ได้มาเยือนจังหวัดสงขลาและได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า เพื่อแบ่งปันความสุขให้ กับผู้ป่วยจิตเวช และประชาชนชาวจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ที่ผ่านมาผลงานศิลปะบริเวณรอบๆ รพ. จิตเวชสงขลาฯ ถือ เป็นจุดที่ได้รับความสนใจจากแขกที่มาเยือนและยังช่วยในการส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดียิ่งขึ้นได้

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ภาพ
15 ก.พ. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา