1.1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมทำบุญตักบาตรวันครบรอบ 9 ปี สวนประวัติศาสตร์ “ป๋าเปรม”

         วันนี้ (19ก.พ.62) ที่บริเวณลานหน้าหลวงพ่อทวด สวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ หมู่ที่ 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี วันเปิดสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สวนประวัติศาสตร์ฯและประชาชนกว่า 300 คน นำอาหารหวานคาว และอาหารแห้งมาร่วมในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป

          สำหรับประวัติความเป็นมาสวนประวัติศาสตร์ฯ เมื่อปี 2527 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี คนที่ 16 ได้ดำริให้สร้างสะพานติณสูลานนท์ เชื่อมเกาะยอกับผืนแผ่นดินใหญ่ฝั่ง อ.เมืองสงขลา และ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ท่ามกลางความชื่นชมศรัทธาของชาวเกาะยอ ชาวสงขลา และประชาชนโดยทั่วไป

          ต่อมา ในปี 2536 สภาตำบลเกาะยอ และพระกิตติมงคลพิพัฒน์ (หลวงพ่อจ้อย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดสงขลา โดยความเห็นชอบของสภาตำบล และสภาท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสงขลา พร้อมใจกันเสนอแนวคิดที่สร้างรูปเหมือน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ขึ้น เสมือนเป็นแบบ หรือสัญลักษณ์ของปูชนียบุคคลแห่งความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในการกระทำคุณความดี โดยกำหนดที่ตั้งรูปเหมือน ณ สวนป๋าเปรม เชิงสะพานติณสูลานนท์ หมู่ที่ 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา พร้อมกับการสร้างอาคารอเนกประสงค์ และการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รองรับ โดยเห็นพ้องต้องกันให้ตั้งชื่อโครงการว่า “สวนพลเอกเปรม ติณสูลานนท์”

          การสร้างอาคารอเนกประสงค์ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 โดยนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ จากนั้นการสร้างสวนพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ก็ดำเนินไปด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวสงขลา และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

 

นายประชา  โชคผ่อง / ข่าว

นายอรรคพงษ์  บุญชีพ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

19 ก.พ.62