1.1

สมาคมไทเก๊กภาคใต้ จัดอบรมฝึกปฏิบัติการมวยจีนไท้เก็ก 24 ท่า ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ. 62 มุ่งส่งเสริมสุขภาพ พร้อมนำไปต่อยอดและขยายผล ให้เกิดประโยชน์แก่สุขภาพกายและใจ

          วันนี้ (20 ก.พ. 62) ที่โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการมวยไท้เก๊ก 24 ท่า ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายวรวัทน์ เพชรมุณี เลขานุการสมาคมไท้เก๊กภาคใต้ นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 5 สมาคมจีนสงขลา ชมรมไท้เก๊กสวน 72 พรรษา ชมรมไท้เก๊กภาคใต้ 14 จังหวัด คณะวิทยากรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน

          นายวรวัทน์ เพชรมุณี เลขานุการสมาคมไท้เก๊กภาคใต้ กล่าวว่า สมาคมไท้เก๊กภาคใต้ได้เล็งเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายแบบมวยไท้เก๊ก ซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบดั้งเดิมของคนจีน จึงได้ร่วมกับเครือข่ายชมรมไท้เก๊ก 14 จังหวัดภาคใต้ให้ส่งครูฝึกและผู้สนใจมาฝึกอบรมมวยไท้เก๊ก 24 ท่า โดยอาจารย์วสันต์ ศิวรังสรรค์ นำคณะครูอาจารย์หลี่เต๋อยิ้งและแชมป์โลกมวยไท้เก๊ก 24 ท่า ซิวฟวุ่ยฟาง ฟางมิโช่ว จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับครูฝึกและผู้ที่สนใจมวยไท้เก๊กเพื่อสุขภาพในจังหวัดสงขลาและเครือข่ายใน 14 จังหวัดภาคใต้

           สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการไท้เก๊ก 24 ท่า ในครั้งนี้เพื่อให้ชมรมไท้เก๊ก 14 จังหวัดภาคใต้มีกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คนไทยเชื้อสายจีนและร่วมสืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนที่ได้ทำการสืบต่อกันมา ได้เรียนรู้ อนุรักษ์และสืบทอดประวัติศาสตร์ ประเพณี รากเหง้าของตนเองและนำไปต่อยอด ขยายผลให้กับสมาชิกแต่ละชมรมให้เข้าใจถึงหลักการต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
20 ก.พ. 62