1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมขับเคลื่อนวาระงานผ่านนายอำเภอ เดินหน้าบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง

       วันนี้ (25 ก.พ. 62) ที่ห้อง CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ นายไพโรจน์ จริตงาม และนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา, นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และนายอำเภอ 16 อำเภอเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

        สำหรับการประชุมนายอำเภอเป็นการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดสงขลา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อผู้บริหารจะได้รับทราบและพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ๆ อาทิ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่, เป้าหมายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติและการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานตลอดจนโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

        ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการประสานและขอความร่วมมือจากอำเภอทุกอำเภอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนวาระสงขลาให้เป็นเมืองที่มีความสุขต่อไป

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ศูนย์ดำรงธรรมสงขลา/ภาพ 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 
25 ก.พ. 62