1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ "วาระที่ 9" เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

          วันนี้ (26 ก.พ. 62) ที่ห้องประชุมยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานประชุมคณะทำงานวาระจังหวัดสงขลาใน "วาระที่ 9" การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นางวัชรี กาญจโนภาส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หน่วยงานจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, อำเภอสะเดา, ด่านศุลกากรสะเดา, ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนที่ 5 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา แขวงทางหลวงสงขลา ที่2 (นาหม่อม) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลาเข้าร่วมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

          สำหรับแผนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ “วาระที่ 9” ได้มีการกำหนดแนวทางในด้านการจัดตั้งสำนักงานบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ, กิจกรรม SEZ talk, เร่งรัดก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม, การสร้างอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Industry, พัฒนาระบบโลจิสติกส์, ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
26 ก.พ. 62