1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ได้รับเหรียญทองการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสงขลา

           วันนี้ (27 ก.พ.62) ที่ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสงขลาที่ได้รับเหรียญทอง และผู้แทนของคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอนของจังหวัดสงขลาจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสหัสวรรษ มานะกล้า นักกีฬากรีฑารายการวิ่ง 1,500 เมตรชาย และนายไพรัช ศิริเมฆ ผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสงขลา

           นายกิจจา ไวชมพู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาจัดส่งนักกีฬาตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 9 จำนวน 17 ชนิดกีฬา รวมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทั้งสิ้น 192 คน ซึ่งหลังจบการแข่งขันสรุปเหรียญรางวัลรวม 12 เหรียญ ประกอบด้วย 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 7 เหรียญทองแดง โดยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์'' จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้นักกีฬาที่ได้รับเหรียญเงินและเหรียญทองสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาจะนำเกียรติบัตรไปมอบให้กับสถานศึกษาในโอกาสต่อไป

อมลรดา ชูประสิทธิ์ / ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
27 ก.พ.62