1.1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำทุกภาคส่วนร่วมทำบุญตักบาตรในพิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองสงขลาเพื่อความเป็นสิริมงคลที่อยู่คู่ชาวสงขลามายาวนานถึง 177 ปี

          วันนี้ (10 มี.ค. 62) เวลา 06.30 น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองสงขลาที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมายาวนานถึง 177 ปี บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา โดยมีนางอัญญาณี เพ็งจันทร์  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม นายไพโรจน์ จริตงาม นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศบาลนครสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวสงขลาที่พร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวนำอาหารคาวหวาน อาหารแห้งมาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัวและเมืองสงขลาให้อยู่เย็นเป็นสุข

          นายประเสริฐ จันทรศิริภาส นายกสมาคมฮกเกี้ยน กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ปรากฎหลักฐาน เอกสารที่เก็บไว้ในหอจดหมายเหตุบางส่วน รวมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถรวบรวมได้จากกรมศิลปากรและราชบัณฑิตยสถาน เมืองสงขลาในอดีตได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาแล้ว 3 ครั้ง โดยเริ่มจากเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง เมืองสงขลาฝั่งแหลมสนและเมืองสงขลาฝั่งบ่อยางเป็นเมืองสงขลาในปัจจุบันและในปี พ.ศ. 2385 ได้มีการอัญเชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองที่ได้รับพระราชทานมาจากรัชกาลที่ 3 ลงฝังบริเวณใจกลางเมืองสงขลา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2385 เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองสงขลามาเป็นเวลายาวนานถึง 177 ปีมาแล้ว

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หลักเมืองสงขลาเกิดการชำรุด พ่อค้าและประชาชนชาวสงขลาได้ช่วยกันออกเงินทำเสาหลักเมืองด้วยซีเมนต์คอนกรีต เพื่อจะได้อยู่อย่างถาวร อุดมฤกษ์ในการวางเสาหลักเมืองตรงกับวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2460 และอยู่คู่เมืองสงขลาเป็นที่เคารพสักการะมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ภายในศาลหลักเมืองมีองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องรักษาเมืองให้พ้นภัยพิบัติต่างๆ และเป็นที่เคารพสักการะ ทั้งองค์เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ เสี่ยงฮ๋องเหล่าเอี๋ย เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา พระเสื้อเมือง โบ้เชงไต่เต่ พระหมอรักษา ตี่ฮู่อ๋องเอี๋ย เทพเจ้ารักษาโรค และเฉ่งจุ้ยจ้อ พระหมอเทพรักษาโรคภัยของชาวสงขลา ทั้งนี้กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนศาลหลักเมืองเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 25 กุมพาพันธ์ 2478

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

อมลรดา  ชูประสิทธิ์ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

10 มี.ค. 62