1.1

ทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี มุ่งมั่นทำหน้าที่รักษาความมั่นคงทางทะเลของชาติและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังในยามเกิดภัยพิบัติ

            วันนี้ (11 มี.ค. 62) พลเรือโท ชุตินธร ทัตตานนท์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานใน พิธีสถาปนาทัพเรือภาคที่ 2 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 2 ครบรอบ 27 ปี นับตั้งแต่มีการสถาปนาหน่วยขึ้นมาเมื่อปี 2538 จากกองเรือเฉพาะกิจ เป็นกองเรือภาคที่ 2 กองเรือยุทธการ และยกฐานะขึ้นมาเป็น “ทัพเรือภาคที่ 2” ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 ซึ่งมีหน้าที่ป้องกันราชอาณาจักร และรักษาความมั่นคง รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ จากภัยคุกคามต่างๆ ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนในกรณีมีภัยพิบัติ โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลในสังกัดทัพเรือภาคที่ 2 เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

             สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีถวายสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พระอนุสาวรีย์ฯ แหลมสนอ่อน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 การรับฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ การมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดาข้าราชการ พิธีทางศาสนาพุทธ และ ศาสนาอิสลามเพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในสังกัดทัพเรือภาคที่ 2 และเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ได้จัดการบริจาคโลหิตแก่เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

             ทั้งนี้ทัพเรือภาคที่ 2 เป็นหน่วยกำลังหลักของกองทัพเรือที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2538 มีหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง โดยกองทัพเรือมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่ตั้งแต่รอยต่อจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี จนถึง จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วยกำลังทางเรือและอากาศนาวี มีที่ตั้งกองบัญชาการในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษอื่น ๆ เช่น การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติการปฏิบัติภารกิจในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นต้น ซึ่งกำลังพลในสังกัดทัพเรือภาคที่ 2 ทุกนายระลึกอยู่เสมอว่าทหารเรือต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ ประสานใจและมีชะตาชีวิตร่วมกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชนที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีอันตราย ที่นั่นต้องมีทหารของกองทัพเรือ

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
11มี.ค. 62