1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันเลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

         วันนี้ (13 มี.ค. 62) ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้าศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันเลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้ประชาชนผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเกิดความสะดวกสูงสุด โดยมีพลตำรวจตรีปรีดา เปี่ยมวารี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ผู้แทนนายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

       นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลามีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่ 28 มกราคมถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้ง 8 เขตเลือกตั้ง กว่า 36,000 ราย โดยเขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้มาขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจำนวนมากถึง 17,197 ราย และเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 8,538 ราย จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในด้านการจัดเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพื่อคอยช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและทันต่อเวลาที่กำหนดระหว่าง 08:00 น.-17:00 น. พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในทุกรูปแบบ

         ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทุกเขตการเลือกตั้ง เฝ้าระวังและติดตามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างเข้มงวด หากพบว่ามีผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งให้ดำเนินคดีตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเด็ดขาด

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

กรรณิการ์ ดอเลาะ/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

13 มี.ค. 62