1.1

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 63 เนื่องใน วโรกาสวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

          วันนี้ (29 มี.ค.62) ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา รับบริจาคโลหิตเนื่องในวโรกาสวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีข้าราชการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562 และเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน โดยผู้ที่ประสงค์จะบริจาคโลหิตควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารเช้าก่อนบริจาคโลหิต งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สตรีต้องไม่อยู่ระหว่างมีประจำเดือนหรือตั้งครรภ์ และนำบัตรประชาชนไปด้วย

          สำหรับกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ผู้ที่มีจิตศรัทธา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบัน รวม 62 ครั้ง ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 50 ราย และรวมตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วม บริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น จำนวน 4,378 ราย จำนวน 1,766,800 ซีซี

กรรณิการ์ ดอเลาะ /ข่าว/ภาพ
29 มี.ค.62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา