1.1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามผลการเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

       วันนี้ (17 เม.ย. 62) นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมติดตามผลการเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม นายศักระ กปิลกาญจน์ นายไพโรจน์ จริตงาม นายอำพลพงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลตำรวจตรีปรีดา เปี่ยมวารี เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อรายงานความคืบหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ซึ่งจังหวัดสงขลาได้กำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2562 รวม 12 ณ บริเวณสระบัวแหลมสมิหลาอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

         สำหรับการประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ประกอบด้วย การปรับพื้นที่เตรียมจัดงาน, กิจกรรมภายในงานฤดูร้อนและงานกาชาด ณ เวทีกลาง, การจัดหารางวัลนาวากาชาด, การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน, การออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์, ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร, ฝ่ายพยาบาล, ฝ่ายพิธีการ, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, การจัดพิมพ์สลากกาชาด บัตรนาวากาชาดและการจำหน่ายสลากประจำปี, การออกผลสลากกาชาด, การจัดร้านนาวากาชาด, ฝ่ายช่วยเหลือร้านนาวากาชาด, ฝ่ายการเงินและบัญชี, ฝ่ายเลขานุการและฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
17 เม.ย. 62