1.1

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา

      วันนี้ (2 พ.ค. 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 9 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

         สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันยาเสพติด การปราบปรามยาเสพติด การบำบัดรักษายาเสพติดและการดำเนินงานของ ศป.ปส.อำเภอในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา, หาดใหญ่, สะเดาและนาหม่อม ) พร้อมทั้งรับทราบนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ส. ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์ของยาเสพติดในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ เพื่อดำเนินการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาต่อไป

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว 
วิทยา สันบู/ภาพ
2 พ.ค. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา