1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลาเปิดงานสืบสาน “งานวันพ่อท่าน" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนชาวสงขลา

        วันนี้(3 พ.ค. 62) ที่วัดธรรมโฆษณ์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสาน “งานวันพ่อท่าน" ครั้งที่ 14 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2562 โดยมีพระมหาบุญทิพย์ กิตติโสภโณ เจ้าคณะอำเภอสิงหนคร เจ้าอาวาสวัดธรรมโฆษณ์ พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พร้อมด้วย นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายบุญเลิศ กมลเจริญ ประธานมูลนิธิพลเอกเปรมติณสูลานนท์อำเภอสิงหนคร ส่วนราชการ ศิษยานุศิษย์และประชาชนชาวสงขลาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

         นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า งานสืบสาน “งานวันพ่อท่าน" ถือว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่วัดธรรมโฆษณ์และคณะพุทธศาสนิกชนได้ร่วมจัดกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และจัดต่อเนื่องมาตลอด จนถึงชชปัจจุบันซึ่งนับเป็นครั้งที่ 14 เพื่อระลึกถึงและอุทิศส่วนกุศลแด่พ่อทานคง โกกนุตโต, พ่อท่านเห้ง ธรรมรโตและพ่อท่านฝาง สิริปัญโญ และประกาศคุณงามความดีที่พ่อท่านได้มีต่อศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของคนไทยในพิธีสรงน้ำ ปิดทองรูปเหมือนพ่อท่านทั้งสาม และสร้างพลังศรัทธา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีของคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธา ต่อพ่อท่าน

         สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการอัญเชิญรูปเหมือนพ่อท่านคง พ่อท่านเห้ง และพ่อท่านฝาง อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมโฆษณ์ แห่รอบพระอุโบสถ โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมถือสายสิญจน์เข้าร่วมขบวนแห่ 3 รอบ จากนั้นได้อัญเชิญรูปเหมือนทั้ง 3 รูปขึ้นบุษบก ก่อนจะร่วมในพิธีสรงน้ำ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบ้านเมืองสืบไป

 

    ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว 
อรรคพงษ์-อรรถวุฒิ/ภาพ
3 พ.ค. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา