1.1

จังหวัดสงขลาประชุมคณะทำงานจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด

        วันนี้ (10 พ.ค.62) ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นางสมศรี  รักนุ้ย  วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด โดยมีนายประพันธุ์  ศรีสุวรรณ ปลัด อบจ.สงขลา นางมุจรินทร์  ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

         นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า คณะอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เตรียมความจัดงานมหรสพสมโภชโดยเน้นการสืบทอดราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ

          ด้านนางสมศรี  รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ โดยขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่เสื้อสีเหลือง แสดงพลังความจงรักภักดีเข้าร่วมชมงานมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

       โดยครั้งนี้จังหวัดสงขลาได้มีการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มีมติให้จัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

 

อรรคพงษ์  บุญชีพ / ข่าว ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

10 พ.ค.62