1.1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรีเชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณถนนสายชนบทบ้านต้นจำปาดะ-บ้านควนหรันใต้หมู่ที่ 10 ตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา

        วันนี้ (13 พ.ค.62) เวลา 18.00 น. ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดบริเวณถนนสายชนบทบ้านต้นจำปาดะบ้าน-ควนหรันใต้หมู่ที่ 10 ตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบยิง ที่จังหวัดปัตตานี รวมทั้งสิ้น 4 รายประกอบด้วย ร.ต.ททวีศักดิ์  ศรีบรรเทา อายุ 54 ปี, ด.ตเมฆิทร์  สุวรรณไตรย์ อายุ 49 ปี , ส.ต.ทอดิศักดิ์ เนืองทอง อายุ 31 ปีและส.ต.ต.อัสนี  บุญช่วย อายุ 29 ปี โดยมีนายราชิต  สุดพุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้การต้อนรับ

         โอกาสนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้กล่าวว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้รับสั่งให้องคมนตรีเดินทางมาเยี่ยมเยียน พูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว ร่วมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ซึ่งการได้รับพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้ ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ และครอบครัวผู้ที่รับผลกระทบ อย่างหาที่สุดมิได้

 

อมลรดา  ชูประสิทธิ์  /ข่าว

ประชา - อรรคพงษ์  /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา