1.1

วิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" เปิดการอบรมแนวทางการเป็นวิทยากรเบื้องต้นให้กับข้าราชการตำรวจครู D.A.R.E ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ตรังและพัทลุง

        วันนี้ (24 พ.ค. 62) ที่ห้องประชุมสมิหลา ตำรวจภูธรภาค 9 พลตำรวจตรีดำรัส วิริยะกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแนวทางการเป็นวิทยากรเบื้องต้นให้กับข้าราชการตำรวจครู D.A.R.E (ครูแดร์) โดยมีนายวรณัฐ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา ข้าราชการตำรวจครู D.A.R.E ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง พัทลุง กองบังคับการตำรวจการตำรวจภูธรภาค 9 และกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 440 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ให้ความรู้เรื่องการเป็นจิตอาสาตามพระราโชบาย, หลักการเป็นวิทยากรเบื้องต้น, ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ความสําคัญของหลักการทรงงาน ความสำคัญของศาสตร์พระราชาและองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องและการเป็นพลเมืองที่ดี

       พลตำรวจตรีดำรัส วิริยะกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 กล่าวว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวบรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมีศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) เป็นผู้ควบคุมกำกับ ดูแล และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้ให้การสนับสนุนและรวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วนในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราโชบายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

        สำหรับหน้าที่ของครู D.A.R.E คือการให้ความรู้กับนักเรียนในการต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้ มีความรู้ มีทักษะ ในการตัดสินใจที่จะเอาตัวรอดจากยาเสพติดได้ ไม่ว่าจะถูกเพื่อนชักชวนหรือถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลบีบบังคับ การต่อต้านการใช้ความรุนแรงและการตัดสินใจในทางที่ถูกต้องและอีกประการ คือ การนำความรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในสถานศึกษาต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

จิรพัฒน์-อรรถวุฒิ/ภาพ

24 พ.ค. 62

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา