1.1

ศิษย์เก่ามหาวชิราวุธ รุ่น "พันแหลม79" ร่วมลงนามไว้อาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพร้อมทั้งจะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตของพลเอกเปรมมาเป็นแบบอย่าง

         วันนี้ (30 พ.ค. 62)  นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายเจริญ ดวงสุวรรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะศิษย์เก่ามหาวชิราวุธ รุ่น"พันแหลม79" เดินทางมาวางพวงมาลัยดอกไม้และลงนามเพื่อแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางหลังเก่าจังหวัดสงขลา

       นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า พลเอกเปรมถือเป็นบุคคลต้นแบบและเป็นปูชนียบุคคลสำคัญที่ได้สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติมาอย่างยาวนาน เป็นสัญลักษณ์ของการทำงาน “เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” อย่างแท้จริง ซึ่งพลเอกเปรมได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง ความจงรักภักดีต่อประเทศชาติและศาสนาและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักที่คนไทยทุกคนสามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้ สำหรับการสูญเสียครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าเสียใจแก่ลูกศิษย์ ประชาชนชาวสงขลาและประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้จะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตของพลเอกเปรมมาเป็นแบบอย่างในการทำงานต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

30 พ.ค. 62

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา