1.1

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 เตรียมจัดกิจกรรม "Run For King 2019" รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในวันที่ 9 มิ.ย. 62 ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 2,500 คน

 

       วันนี้  (30 พ.ค. 62) ที่ห้องประชุมอาคารที่พักนักกีฬาสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค4 เป็นประธานประชุมเตรียมจัดกิจกรรม "Run For King 2019" รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ชมรมกรีฑาจังหวัดสงขลา สถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง สถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง ตำรวจท่องเที่ยวอำเภอหาดใหญ่ ชมรมวิ่งบ้านพรุและสมาคมกู้ชีพบ้านพรุเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวิ่งรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 "Run for King 2019" เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

          นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวของกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย นอกจากนี้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยในจังหวัดสงขลาได้ร่วมกิจกรรม

         สำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 "Run for King 2019" เฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ ได้แบ่งกิจกรรมการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตรและวิ่งฟันรัน ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางการแข่งขันเริ่มต้นจุดปล่อยตัว ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ไปยังสวนสาธารณะพรุค้างคาว ผ่านหน้าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ตลาดน้ำบ้านพรุ ผ่านวัดปทุมธาราวาสและเลี้ยวซ้ายไปทางบางศาลาไปจนถึงจุดกลับตัวและวิ่งกลับมายังเส้นทางเดิมเพื่อเข้าสู่เส้นชัย ณ จุดปล่อยตัว ซึ่งผู้เข้าเส้นชัยประเภทวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง10.5 กิโลเมตร ลำดับที่ 1-200 จะได้รับเหรียญที่ระลึกประเภทมินิมาราธอนและประเภทวิ่งฟันรัน ลำดับที่ 1-400 จะได้รับเหรียญที่ระลึกประเภทฟันรัน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

จิรพัฒน์-อรรถวุฒิ /ภาพ

30 พ.ค. 62

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา