1.1

รองผู้ว่า ฯ สงขลาเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดหลักสูตรการบริจาคโลหิต

      วันนี้ (31 พ.ค.62) ที่ห้องประชุมแกรนด์บอลรูมชั้น 2 โรงแรมวีว่าจังหวัดสงขลานายราชิตสุดพุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรการบริหารโลหิตโดยมีนายวรณัฏฐ์หนูรอตปลัดจังหวัดสงขลา, รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา, ผู้แทนจ่าจังหวัดสงขลา, ผู้แทนป้องกันจังหวัดสงขลาและผู้เข้าร่วมอบรมรวมกว่า 200 คน

         นายวรณัฏฐ์ หนูรอต   ปลัดจังหวัดสงขลากล่าวว่าเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาร่วมกับโรงพยาบาลสงขลาโรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลามีนโยบายหลักในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณอย่างเพียงพอปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับโดยโลหิตต้องมาจากผู้บริจาคที่มิได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานบริจาคโลหิตดำเนินไปได้บรรลุตามวัตถุประสงค์คือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทอย่างยิ่งที่จะทำให้ปริมาณโลหิตจัดหาได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และประการสำคัญเป็นการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตไปในวงกว้างการรณรงค์จัดหาโลหิตจากการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นปัจจัยหนึ่งขึ้นอยู่กับการมีผู้ประสานงานที่มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการคัดกรองผู้บริจาคโลหิตและดูแลผู้บริจาคโลหิตเพื่อได้ผู้บริจาคโลหิตที่มีสุขภาพที่ดีและกลายเป็นผู้บริจาคโลหิตที่ยั่งยืนต่อไป

        ทั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครได้มีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรองผู้บริจาคโลหิตสามารถชี้แจงเหตุผลและสามารถตอบคำถามผู้บริจาคโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้อาสาสมัครเป็นแกนนำในระดับชุมชนช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดหาโลหิตให้เพียงพอ และเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครที่ยั่งยืนและเข้มแข็งในระดับอำเภอและจังหวัด

 

อมลรดา  ชูประสิทธิ์  /ข่าว

อรรคพงษ์ - ประชา /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา