1.1

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

       วันนี้ (7  มิ.ย. 62) ที่ คลองอู่ตะเภา วัดบางศาลา ม.7 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ร.ต.สมบัติ    สิงห์ควร  นายอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี     โดยมีส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กรมประมง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

            สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ กรมประมงจึงจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยการปล่อยพันธุ์ปลา จำนวนทั้งสิ้น 2 แสนตัว ได้แก่ปลาตะเพียน จำนวน 5 หมื่นตัว และปลายี่สกจำนวน หนึ่งแสนห้าหมื่นตัว

        ทั้งนี้โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่านรวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น.............

 

อรรคพงษ์  บุญชีพ/ภาพ

จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

7  มิ.ย. 62